European Kukai / Autumn 2016

 

European Quarterly Kukai XV Edition Autumn 2016 "Sounds" | 3ème Place

 

Father's Day —
the sound of our spoons
and his silence

 

 Dzień Ojca –
 dźwięk naszych łyżek
 i jego milczenie

Traduction polonaise Krzysztof

Commentaires

Ajouter un commentaire